A k t u a l i t y


Informace pro zákazníky

S ohledem na opakující se dotazy zákazníků ohledně změny v hodnocení tepelněizolačních vlastností skel, zejména pak posuzování tepelné propustnosti skla uvádíme následující nejdůležitější informace:

  • Vzhledem k ukončení platnosti ČSN 70 1621 (Izolační skla) a tím i metodiky stanovení tepelné propustnosti izolačního skla, viz. čl. 35, příloha 1, tabulka 10 normy, končí i používání veličiny Kw.


  • Posuzování tepelné propustnosti izolačního skla je nyní řešené normou EN 673 (Výpočtová metoda), resp. EN 674 (Ověření hodnoty měřením). Nově značená veličina Ug se díky nové metodice liší zpravidla o 0,1 [W/m2K], a to směrem k vyšší hodnotě.


  • V praxi to znamená, že do teď používané izolační sklo se sklem Planitherm Futur a s hodnotou Kw = 1,1 má nyní hodnotu Ug = 1,2 [W/m2K]


  • V souvislosti s předpisy týkající se kritických povrchových teplot okna resp. skla (oblast rosení) určených pro obytné místnosti, kanceláře ap. upozorňujeme na možnost použití tzv. teplých rámečků (plast, nerez).

Věříme, že uvedené informace přispějí k objasnění pozitivních změn, které vedou ke zkvalitnění našich výrobků v sortimentu izolačních skel.