IZOLAČNÍ SKLA


Izolační skla jsou konstruována jako dvojsklo nebo trojsklo, tzn. ze dvou nebo tří tabulí skla, jejichž vzdálenost je vymezována různě širokými distančními profily. Hliníkový distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Celoobvodové spojení skla s hliníkovým distančním profilem je provedeno organickým, trvale plastickým tmelem, který působí jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziskelní dutiny. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Takto konstruovaná izolační skla jsou odolná proti mechanickému namáhání - tlaku, nárazovému větru, vibracím. Aby izolační sklo mohlo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy plochého skla, čímž lze zajistit požadované vlastnosti tepelně izolační, protisluneční, zvukově izolační a bezpečnostní.


SPRÁVNÝM VÝBĚREM OKENNÍHO SKLA MŮŽETE:
  • výrazně snížit náklady na vytápění,
  • zajistit příjemné klima bytu i v blízkosti oken,
  • chránit svůj dům před nevítanými návštěvníky,
  • chránit se před úrazem v důsledku prasknutí skla,
  • redukovat hluk v domě,
  • zabránit nadměrnému ohřívání prostor bytu slunečními paprsky.

K výrobě izolačních skel DITERM využívá naše společnost materiály předních světových výrobců, které splňují evropské normy ISO a DIN.

Naše výrobky jsou atestovány na deklarované technické parametry a splňují zákonem stanovený minimální standard pro novostavby a rekonstrukce budov. Naše společnost je držitelem certifikátu v oboru výroby izolačních skel a kvalita všech výrobků je zajišťována prostřednictvím stálé a dokumentované kontroly dle přísných podnikových norem a dále kontrolami, které provádí jiné instituce.


Tzolační skla