Popis systému izolačních skel


 1. Prvky systému

 2. Popis systému izol. skel
  1. Sklo: Pro výrobu izolačních skel se používají následující druhy skel:
   • sklo float podle ČSN EN 572-2
   • vzorované sklo, leštěné sklo s drátěnou vložkou a vzorované sklo s drátěnou vložkou podle ČSN EN 572 - 3,5,6
   • vrstvené sklo podle ČSN EN ISO 12543
   • tvrzené sklo podle ČSN EN 12150
   • sklo s povlakem (A, B a C) podle ČSN EN 1096

  2. Výplň dutiny a vložné prvky
   • Výplň dutiny: vzduch, argon, krypton (AIR PRODUCTS, s.r.o.)
   • Vložné prvky: mřížky (ROVER, s.r.o., JMP, s.r.o. )
   • pomocné materiály mřížek - spojky, čočky atd (ROVER, s.r.o., JMP, s.r.o.)

  3. Distanční profil
   • hliníkový s dvouřadou perforací - šířka 5,5 mm až 24 mm (Helima, Helmut Lingemann, GmbH & Co KG )
   • profil řezaný
   • pomocné materiály: plastové růžky, plastové spojky (TECHNOFORN GLASSINSULATION)

  4. Vysoušedlo
   • Molsiv XL-8 (UOP)

  5. Vnitřní utěsnění
   • butyl - Kömmerling GD 115

  6. Vnější utěsnění
   • polyuretan - Kömmerling GD 677


 3. Akční a absolutní meze

  1. Sklo
   • Tolerance rozměrů: viz výrobkové normy
   • Tolerance tloušťky skel: viz výrobkové normy
   • Tolerance tloušťky izolačního skla viz ČSN EN 1279-1
   • Přípustné vady skla: viz příslušné výrobkové normy
   • Tolerance rozměrů izolačního skla:
    • standardní - rozměr do 1,5 m ± 2 mm; nad 1,5 mm ± 3 mm
    • s vrstveným sklem - podle ČSN EN ISO 12543-5
    • s tvrzeným sklem - podle ČSN EN 12150-1
    • s drátosklem a vzorovaným sklem - podle ČSN EN 572-8

  2. Výplň dutiny a vložné prvky
   • Pozice vložných prvků ± 1 mm
   • Odchylka od pravoúhlosti: max: 2 mm/m

  3. Distanční profil a spojovací materiál
   • Vzdálenost vnitřního povrchu distančního profilu od hrany skla (není-li s odběratelem dojednáno jinak) min. 9 mm, max. 14 mm
   • Přípustný rozdíl vzdálenosti od hrany na jednom skle max: 2 mm
   • Přípustná mezera mezi profily na spojce: max. 0,5 mm
   • Plastové růžky, přetmeleny butylem
   • Max. počet přerušení profilu: 4 (u skel do rozměru 2 m x 2 m), 8 (u skel větších než 2 m x 2 m)
   • Spojky uvnitř netmeleny
   • Povrch a difúzní otvory - čistota, průchodnost

  4. Vysoušedlo
   • Plnění počet stran: 2 dlouhé
   • Max. počáteční obsah vody: 3%
   • Min. kapacita adsorpce: 16,5 %
   • Aktivita vysoušedla při T zkoušce: min. 30 K

  5. Vnitřní utěsnění
   • šířka: 3 mm, akční limit a absolutní limit 2 mm
   • přípustné přerušení : max. 2 x v šířce 1 mm

  6. Vnější utěsnění
   • přerušení nebo výskyty vzduchových bublin jsou nepřípustné
   • výskyt vzduchových inkluzí mezi vnějším a vnitřním utěsněním - max. šířka 0,5 mm, max. délka 5 cm, celkový součet na obvodu skla nesmí překročit 5 % délky hrany
   • výška nad dist. profilem: 4 mm, akční mez a absolutní mez 3 mm
   • tvrdost: min. 50 Shore A

  7. Plnění plynem, deklarované plnění
   • cAr,0 = 90 %
   • plnění se provádí přes vrtané otvory: pozice otvorů :rožky ; uzavírací prvky (Helima, Helmut Lingemann, GmbH & Co KG)