Sortiment skel vyráběných fa TMT-GLASS s.r.o.


Tepelně - izolační skla

DITERM U-2,9

Základní (standardní) typ izolačních skel používaný pro méně náročné použití z hlediska tepelných ztrát. Součinitel prostupu tepla U-2,9 W/(m2K).


DITERM U-1,4 AŽ U-0,5

Izolační skla se zesílenou tepelnou izolací, které je docíleno použitím speciálně pokovených vnitřních skel (s tzv. nízkoemisivním povlakem Low-E odrážejícím tepelnou energii zpět do místnosti), případně nahrazením vzduch v dutině izolačního skla inertním plynem (argon, krypton).

Součinitel prostupu tepla se pohybuje v rozmezí U-1,4 až U-0,5 W/(m2K), v závislosti na konstrukci izolačního skla a použitém plynu.


Zvukově - izolační skla

DITERM dB-31 AŽ dB-49

Plní důležitý úkol tlumit hluk pocházející z vnějšího prostředí.

Zvukové izolace se dosahuje rozdílnou tloušťkou skleněných tabulí, zvětšeným prostorem mezi tabulemi, použitím speciálních vzácných plynů v prostoru mezi skly, zrušením vazby skelné hmoty použitím speciálního vrstveného skla s fólií.

Použití vrstveného skla navíc přináší i lepší bezpečnostní charakteristiku.

Koeficient vzduchové neprůzvučnosti se pohybuje v rozmezí Rw -31 až Rw -49 dB


Protisluneční skla

DITERM-SOLAR

Izolační sklo vyhovující současné architektuře a zabraňující nepříznivým vlivům nadměrného vstupu sluneční energie a zahřívání interiéru.

Chceme li snížit pronikající sluneční záření, které přetepluje a přesvětluje interiéry, použijeme ve složení izolačních skel sklo s reflexní charakteristikou (např. STOPSOL CLASSIC a SUPERSILVER protisluneční sklo s pyroliticky nanesenou velmi tenkou transparentní vrstvou oxidů kovů) či s absorbční charakteristikou (např. PLANIBEL s absorbční charakteristikou probarvené ve hmotě dodávané v barevných odstínech: bronz, šedý a zelený).


Ornamentní skla

DITERM-DEKOR

Izolační sklo jehož součástí je sklo ornamentní (dekorativní).
Vhodné pro použití v případech, kdy chceme zabránit průhlednosti a přitom nechceme omezit pronikání světla.


Bezpečnostní skla

DITERM CX

Izolační sklo zajisťující aktivní (ochrana před vloupáním a vandalismem) i pasivní bezpečnost (proti poranění při rozbití skla).
Používají se skla tvrzená (kalená), vrstvená (lepená) a kombinace s drátěnou vložkou, která navíc značně zvyšuje i pořární odolnost.


ENERGETICKÉ CHARAKTERISTIKY IZOLAČNÍCH SKEL